SIAM LUBRICANT CO.,LTD.

เชลล์ สไปเร็กซ์

เชลล์ สไปแร็กซ์ ดีเซลชนิดต่างๆ


เชลล์ สไปเร็กซ์ – น้ำมันเกียร์ และเพลา

น้ำมันเชลล์ สไปเร็กซ์ ออกแบบมาเพื่อปกป้องส่วนประกอบของระบบส่งกำลัง และให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เชลล์ สไปเร็กซ์ เอส 6 เอเอ็กซ์เอ็มอี และเชลล์ สไปเร็กซ์ เอส 6 จีเอ็กซ์เอ็มอี มีคุณสมบัติลดแรงเสียดทานได้ดีและมีสภาพการไหลสูง จึงลดการสูญเสียพลังงาน ทำให้เครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณประโยชน์ที่ผ่านการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการที่เข้มงวด รวมทั้งการทดสอบการใช้งานภาคสนามกว่า 20 ล้านกิโลเมตร

รายการผลิตภัณฑ์ เชลล์ สไปแร็กซ์ –  น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและระบบส่งกำลังสำหรับยานยนต์

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S5 ATF X น้ำมันเกียร์อัตโนมัติเกรดสังเคราะห์แท้คุณภาพสูงสุดของเชลล์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อระบบการส่งถ่ายกำลัง ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวล
  • คุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S5 ATF X:ป้องกันการกัดกร่อนจากความร้อนและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยมทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมยืดอายุการใช้งานของเครื่องเกียร์ได้ยาวนานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในอุณหภูมิต่ำ และอุณหภูมิสูง

  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S5 ATF X

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 ATF HDX น้ำมันเกียร์อัตโนมัติเกรดสังเคราะห์แท้คุณภาพสูง สูตรพิเศษของเชลล์ เพื่อรองรับงานหนัก ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวล ทนต่อความร้อนสูงภายใต้การทำงานที่หนักหน่วง มีคุณสมบัติตามความต้องการของระบบเกียร์อัตโนมันติของรถยุโรปและญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 ATF HDX:
  • ป้องกันการกัดกร่อนจากความร้อนและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม
  • ยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายให้ยาวนานขึ้น
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในอุณหภูมิต่ำ และอุณหภูมิสูง
   ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 ATF HDX

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 ATF MD3น้ำมันเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานดัชนีความหนืดสูง กับสารเพิ่มคุณภาพที่ได้ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อรองรับงานหนัก ขับเคลื่อนระบบส่งกำลังได้อย่างนิ่มนวล เพื่อสมรรถนะที่ดีเยี่ยมคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 ATF MD3:
  • ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมลดแรงเสียดทาน ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงความหนืดในอุณหภูมิต่ำ 

  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 ATF MD3

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 ATF D2น้ำมันเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูง มีคุณสมบัติถ่ายทอดแรงบิดได้สูง และมีสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 ATF D2:
  • ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการสึกหรอได้เป็นอย่างดีลดแรงเสียดทาน ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวล
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ  เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 ATF D2

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S1 ATF TASAน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ และระบบไฮดรอลิค ที่ต้องรองรับงานหนักในเครื่องจักรกลต่างๆคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S1 ATF TASA:
  • ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการสึกหรอช่วยรักษาแรงเสียดทานช่วยกระจายคราบน้ำมัน
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S1 ATF TASA

น้ำมันระบบส่งถ่ายกำลังสำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 TXM น้ำมันอเนกประสงค์เกรดพิเศษ สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร ผสมเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพใหม่ ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตชั้นนำคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 TXM:
  • ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการสึกหรอ อย่างดีเยี่ยมช่วยป้องกันการเกิดฟองช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมช่วยให้เดินเครื่องยนต์ได้อย่างนิ่มนวล
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 TXM 10W-30

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 CX น้ำมันระบบส่งถ่ายกำลังและเฟืองชุดท้าย สำหรับเครื่องจักรกล ที่มีประสิทธิภาพสูง หล่อลื่นได้อย่างนิ่มนวล ทนงานหนักคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 CX:
  • ป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  ได้เป็นอย่างดียืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายให้ยาวนานขึ้นสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิต่ำ
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S4 CX SAE 10W 30 50 60

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 TLV น้ำมันอเนกประสงค์เกรดพิเศษ มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นสูง ขับเคลื่อนได้อย่างนิ่มนวลคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 TLV:
  • ช่วยลดแรงเสียดทาน ทำให้ขับเคลื่อนได้อย่างนิ่มนวลประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูง
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 TLV 5W-30

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายยานยนต์

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 น้ำมันเกียร์สมรรถนะสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของระบบเกียร์รุ่นใหม่ๆคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 G:
  • ช่วยยืดอายุเกียร์ และอายุการใช้งานของน้ำมัน ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานขึ้นใช้ได้ทั้งที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 G 80W-90

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 AX น้ำมันเฟืองท้ายสมรรถนะสูง คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดและงานหนักคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 AX:
  • ป้องกันกัดกร่อน การเกิดสนิม และการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  ได้เป็นอย่างดีช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ยาวนานเป็นพิเศษ
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S3 AX 80W-90 85W-140

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 G น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง มาตรฐาน GL-4คุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 G:
  • ป้องกันการสึกหรอ และการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  ได้เป็นอย่างดีช่วยป้องกันการเกิดฟอง ป้องกันสนิม
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ  เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 G SAE 90 140

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 A น้ำมันเฟืองท้ายคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพ สามารถทนต่อแรงกดได้สูง มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน API: GL-5คุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 A:
  • ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีช่วยป้องกันการเกิดสนิมจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 A SAE 90 140

 • เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 G น้ำมันเฟืองท้ายคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพ สามารถทนต่อแรงกดได้สูงกว่า เชลล์ สไปแร็กซ์ G มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน API: GL-5 สำหรับระบบเกียร์แบบลิมิเต็ดสลิปคุณสมบัติของ เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 ALS:
  • ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีช่วยป้องกันการเกิดสนิมจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทนความร้อนได้สูง
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ สไปแร็กซ์ S2 ALS SAE 90
สั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ :
โทรศัพท์ : 0-2750-4285-9
แฟกซ์ : 0-2315-5555
EMAIL : sales@siamlubricant.com