SIAM LUBRICANT CO.,LTD.

เชลล์ ไมเซลล่า


เชลล์ ไมเซลล่า – น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ชนิดแก๊สติดตั้งอยู่กับที่

เชลล์ ไมเซลล่า ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ชนิดแก๊ส พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ควบคุมเครื่องมือเครื่องจักร โดยป้องกันการสึกหรอ อายุการใช้น้ำมันที่ยาวนาน และให้ประสิทธิภาพของระบบในระดับสูง

เพื่อรับมือกับความท้าทาย และการใช้งานที่หลากหลายของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส เชลล์พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องประเภทต่างๆ ซึ่งคุณเลือกได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านเทคนิค และการใช้งาน

รายการผลิตภัณฑ์ เชลล์ ไมเซลล่า

 • เชลล์ ไมเซลล่า S5 N น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซที่มีความเป็นกรดต่ำถึงปานกลาง และ/หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันเถ้าต่ำ (low ash oil)คุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S5 N คือ:
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์สะอาดเป็นเยี่ยม และได้รับการปกป้องสูงสุด
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ ไมเซลล่า S5 N SAE 40

 • เชลล์ ไมเซลล่า S5 S น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซที่มีความเป็นกรด เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงก๊าซจากน้ำเสียและขยะก๊าซธรรมชาติคุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S5 S คือ:
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์สะอาดเป็นเยี่ยม และได้รับการปกป้องสูงสุดการสะสมของตะกอนลดลงสามารถเข้าได้ดีกับอุปกรณ์กรองไอเสีย Exhaust Emission Catalyst for CO, NOx and Formaldehyde
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ ไมเซลล่า S5 S SAE 40

 • เชลล์ ไมเซลล่า S3 N น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซที่มีความเป็นกรดต่ำถึงปานกลาง และ/หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันเถ้าต่ำ (low ash oil)คุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S3 N คือ:
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์สะอาด และได้รับการปกป้องที่ดีเยี่ยมสามารถเข้าได้ดีกับอุปกรณ์กรองไอเสีย Exhaust Emission Catalyst for CO, NOx and Formaldehyde
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ ไมเซลล่า S3 N SAE 40

 • เชลล์ ไมเซลล่า S3 S น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซที่มีความเป็นกรด เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงก๊าซจากน้ำเสียและขยะก๊าซธรรมชาติ และ/หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันเถ้าปานกลาง (medium ash oil)คุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S3 S คือ:
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษา
  • เครื่องยนต์สะอาด และได้รับการปกป้องที่ดีเยี่ยม
  ดาวน์โหลดแผ่นพับ เชลล์ ไมเซลล่า S3 S SAE 40สั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ :
โทรศัพท์ : 0-2750-4285-9
แฟกซ์ : 0-2315-5555
EMAIL : sales@siamlubricant.com