SKF Power Transmission products catalogue

Belts Pulleys Chains Sprockets Couplings Bushings and Hubs Free search

 


ผลิตภัณฑ์กลุ่มสายพานร่องวี และสายพานไทม์มิ่ง

 

กลุ่มผลิตภัฑ์สายพานร่องวี

SKF มีสายพานอุตสาหกรรมให้เลือกครบทุก
ประเภท ยกตัวอย่าง เช่น

 • สายพานพื้นฐาน (A, B, C, D, Z)
 • สายพานร่องลึกตามมารตฐาน ISO
  (SPA, SPB, SPC)
 • สายพานหน้าแคบร่องลึกตามมาตรฐาน RMA
  (3V, 5V,8V)
 • สายพานร่องลึกแบบมีฟัน (CRE)
  สามารถมีระยะพิทได้ถึง 4,000 มม.
 • สาพานประเภท Banded belts
 • สายพานพิเศษตามความต้องการของลูกค้า
  เช่น คอร์ดทำจากวัสดุ Aramid เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สายพาน SKF Xtra Power

เพิ่มความสามารถในการส่งถ่ายกำลังและอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยสายพาน SKF Xtra Power

 • ทนทานน้ำมันและความร้อน
 • มีประสิทธิภาพส่งถ่ายกำลังได้ถึง 97%
 • ลดจำนวนครั้งในการบำรุงรักษา
  ตลอดอายุการใช้งาน
 • เพิ่มความสามารถในการส่งถ่ายกำลังมากก
  ว่าสายพานรุ่นมาตรฐาน 20-30%
กลุ่มผลิตภัณฑ์ สายพานไทม์มิ่ง

SKF มีสายพานไทม์มิ่งให้ลูกค้าเลือใช้หลายประเภท เช่น

 • สายพานไทม์มิ่ง รุ่นพื้นฐาน XML, XL, L, H, XH,XXH
 • สายพานไทม์มิงระบบ เมตริก แบบยางและแบบโพลียูรีเทน T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10
 • สายกพานไทม์มิ่งรุ่น HiTD รับแรงบิทได้สูงสุด
 • สายพานไทม์มิงแบบสองหน้า


 

 


โซ่ส่งกำลัง และโซ่ลำเลียง

 
 

กลุ่มผลิตภัฑ์โซ่

โซ่ส่งกำลังและโซ่ลำเลียงของ SKFสามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้ดังนี้ :

 • โซ่ส่งกำลังตรามารตฐาน ISO/BS, DIN, ANSI
 • โซ่ส่งกำลังสำหรับภาระงานหนักตามมาตรฐาน ANSI
  รุ่น -S, SH, SPH, SHH
 • โซ่ส่งกำลังรุ่นมาตรฐานมีทั้งแบบหมุดยึด (rivet)
  และแบบโซ่สลัก (cottered)
 • โซ่มีปีก (แบบแนวนอน, แบบแนวตั้ง, แบบปีกกว้าง)
  ให้บริการได้ทั้งสำหรับโซ่ส่งกำลัง และโซ่ลำเลียง
 • โซ่ออกแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

โซทนการกัดกร่อนสูง

สำหรับการนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

 • โซ่สเตนแลส เกรด 304 และ 316 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • โซ่เคลือบนิกเกิ้ล สำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่สำผัสอาหารโดยตรง
  และเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนรุนแรง
 • โซ่เคลือบวิงค์เพลท มีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนที่ไม่รุนแรง และราคาประหยัด
 • โซ่ชุบสารดาโคเมต เหมาะสำหรับหน้างานที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมาก

 

โซ่ลำเลียง

SKF สามาให้บริการได้ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมหนัก

 • โซ่สำหรับอุตสหกรรมซีเมนต์ เช่น โซ่กระพ้อลำเลียง
 • โซ่สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
 • โซ่ลำเลียงสังผลิต สำหรับการใช้งานเฉพาะ


โซ่มาตรฐานรับรองโดย API

SKF มีความเป็นเลิศในการให้บริการโซ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน API สำหรับปั๊มในงานขุดเจาะน้ำมัน

 • ได้การรับรองมาตรฐาน API
 • มีความสามารถในการรับแรงกระชากได้เป็นอย่างดี
 • เทียบเท่ากัยโซ่มาตรฐาน ANSI ตั้งแต่เบอร์ 80 ขึ้นไปและมีจำนวนชั้นของโซ่สูงสุดได้ถึง 8 ชั้น

 


ผลิตภัณฑ์กลุ่มมู่ล่ เฟืองโซ่ ปลอกสวมเพลา

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ

การทำงานของระบบส่งกำลังจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อชิ้นส่วนโลหะของระบบส่งกำลังมีคุณภาพสูง

มู่เล่สำหรับสายพานร่อง

 • ขนาดและรูปร่างของมู่เล่สอดคล้องกับมารตฐาน ISO และมาตรฐาน RMA
 • มู่เล่หุ่มด้วยฟอสเฟตตามมาตรฐานการป้องกันการกัดกร่อนของ ISO
 • มู่เล่มาตรฐานRMA ผ่านการพ้นสีที่เนียนเรียบและเงางามและไม่หลุดร่อน
 • รุ่นมาตรฐานออกแบบสำหรับปลอกสวมเพลาแบบ Taper Bush และ QD

ปลอกสวมเพลา
สามารถประกอบติดตั้งหน้าแปลนกับเพลาได้สะดวกและรวดเร็วด้วยปลอกสวมเพลา
แบบเทเปอร์ และ QD

 • มู่เล่หุ่มด้วยฟอสเฟตตามมาตรฐานการป้องกันการกัดกร่อนของ ISO
 • มู่เล่มาตรฐานRMA ผ่านการพ้นสีที่เนียนเรียบและเงางามและไม่หลุดร่อน
 • รุ่นมาตรฐานออกแบบสำหรับปลอกสวมเพลาแบบ Taper Bush และ QD

เฟืองโซ่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มช้ร่วมกับโซ่ส่งกำลัง และโซ่ลำเลียง SKF สามารถให้บริการเฟืองโว่ทุ่กประเภท

 • เฟืองโซ่ตามาตรฐาน ANSI และมาตรฐาน BS/ISO
 • เฟืองโซ่ที่ใช้ประกอบกับปลอกสวมสวมเพลาแบบเทเปอร์หรือเฟืองโซ่แบบร่องลิ่ม
 • เฟืองโซ่แบบชุบแข็งที่ปลายฟันสำหรับการใช้งานหนัก

ปลอกสวมเพลาแบบไม่ต้องใช้ลิ่มรุ่น FX

 • สำหรับบเพลาขนาดตั้งแต่ 10 มม. - 900 มม.
 • รับแนงกระชากและการสั่นสะเทือนได้ดี
 • สามารถรับการส่งถายกำลังได้สูงสุดถึง 1,650 kN