SIAM LUBRICANT CO.,LTD.
SHELL DISTRIBUTOR IN THAILAND

บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด SHELL DISTRIBUTOR SKF DISTRIBUTOR SIAM LUBRICANT

บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยการจัดตั้งของคุณวิเทพ ธรรมวิจิตเดช และคุณอิสราภรณ์ ชมบุญ พร้อมทั้งบริษัทยังได้รับการบริหารงาน จากคุณประภัสสร เปียมกุลวนิช และคุณเกศศิริ สุขะมงคล บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีจุดประสงค์ต้องการขยายกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเดิมได้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐานอุตสาหกรรม ประกอบกับ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น ศักยภาพ ดังนั้นบริษัทจึงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 นอกจากนี้บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด สามารถ คว้ารางวัลตัวแทนดี เด่นในปี พ.ศ.2551 จาก ประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีความ เชี่ยวชาญ ในผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นรวมถึงการมีทีมวิศวกร ที่ชำนาญ จึงสามารถเปิดอบรมให้คำแนะนำเพื่อให้ ลูกค้าเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และนำไป ใช้กับเครื่องจักร

INDUSTRIAL LUBRICANTS & COMMERCIAL OILS

SHELL DISTRIBUTOR IN THAILAND : SIAM LUBRICANT

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับธุรกิจ Shell Lubricants ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์ Technical service   INDUSTRIAL LUBRICANTS & COMMERCIAL OILS

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด และมีอุปกรณ์ที่เฉพาะทางอย่างไร ผลิตภัณฑ์ และบริการของเชลล์ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่การปฏิบัติงานของคุณ มาค้นพบว่าการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมจะทำให้คุณประหยัดได้โดยเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ ยืดอายุยานพาหนะ และลดการหยุดทำงานของเครื่องยนต์ได้อย่างไร

ผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นเชลล์
กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของเราสร้างการประหยัดอย่างมากสำหรับธุรกิจโดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนประกอบยืดอายุอุปกรณ์และลดการหยุดทำงาน
น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต
เชลล์คือหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในธุรกิจนี้ เราตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของน้ำมันในกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของคุณ
เอกสารข้อมูล
เอกสารข้อมูล ค้นหาข้อมูลทางเทคนิค และความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา Product Catalogue: Region/Market Unassigned - ALL Products
บริการสำหรับลูกค้า
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด และมีอุปกรณ์ที่เฉพาะทางอย่างไร ผลิตภัณฑ์ และบริการของเชลล์ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่การปฏิบัติงานของคุณ เราเสนอบริการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น คุณจึงได้รับคำแนะนำ และการสนับสนุนอย่างเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการฝึกอบรม และชุดเครื่องมือทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง SKF

SKF Power Transmission Products SIAM LUBRICANT SKF DISTRIBUTOR IN THAILAND

ระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทต้องใช้ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนชื้นส่่วนของเครื่องจักร

บริการ DISTRIBUTOR
DISTRIBUTOR Services
SKF Power Transmission products catalogue
ข้อมูลผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทุกรุ่น ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เล่ย์ เฟืองโซ่ บุช และฮับ

กิจกรรม Event และ Pomotion

กิจกรรม EVENT SIAM LUBRICANT PROMOTION

รวมกิจกรรม Event และโปรโมชั่นต่างๆ ไว้ให้ลูกค้า สามารถติดตามผลงาน ข่าวสารและPromotion ต่างๆของเราผ่านหลายช่องทาง

เชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ เกรดพรีเมี่ยม นวัตกรรมความแรงที่พัฒนาร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิง วี-เพาเวอร์ ผ่านการพิสูจน์แล้วในสนามแข่งฟอร์มูล่าวัน

Shell helix power

เชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์ ดีอย่างไร

  • ผลิตจากก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์ 99.5% ทำให้เครื่องยนต์สะอาดไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในเครื่องยนต์
  • เพิ่มสาร เพาเวอร์ บูสเตอร์ (Power Booster) ช่วยลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์กว่า 60%* ให้อัตราเร่ง แรงกว่าที่เคยมีมา
  • สุดยอดการปกป้องเครื่องยนต์แม้เครื่องยนต์อุณหภูมิร้อนจัด
  • นวัตกรรมความแรงที่พัฒนาร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เชลล์ วี-เพาเวอร์ ผ่านการพิสูจน์แล้วในสนามแข่งฟอร์มูล่าวัน

*ตามผลการทดสอบโดยใช้การวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ความหนืด 0W-40 ทั่วไป

เชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันค่าความหนืด 0W-30, 5W-30, 5W-40 และ 10W-30

SIAM LUBRICANT News...
เชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ เกรดพรีเมี่ยม นวัตกรรมความแรงที่พัฒนาร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิง วี-เพาเวอร์ ผ่านการพิสูจน์แล้วในสนามแข่งฟอร์มูล่าวัน

Shell helix power

เชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์ ดีอย่างไร

  • ผลิตจากก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์ 99.5% ทำให้เครื่องยนต์สะอาดไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในเครื่องยนต์
  • เพิ่มสาร เพาเวอร์ บูสเตอร์ (Power Booster) ช่วยลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์กว่า 60%* ให้อัตราเร่ง แรงกว่าที่เคยมีมา
  • สุดยอดการปกป้องเครื่องยนต์แม้เครื่องยนต์อุณหภูมิร้อนจัด
  • นวัตกรรมความแรงที่พัฒนาร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เชลล์ วี-เพาเวอร์ ผ่านการพิสูจน์แล้วในสนามแข่งฟอร์มูล่าวัน

*ตามผลการทดสอบโดยใช้การวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ความหนืด 0W-40 ทั่วไป

เชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันค่าความหนืด 0W-30, 5W-30, 5W-40 และ 10W-30

งานติดตั้ง Metering VSL 2,4,8 KR

หลังจากทำการดูเปลี่ยน U-Cup Seal ตรวจเช็คการทำงานและทำความสะอาด ตาม Terms of​ Reference(TOR)

บริษัท​ สยาม​ ลูบริแคนท์​ จำกัด​ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์​ #SKF​ อย่างเป็นทางการ

ดูแลใส่ใจ​ ประดุจญาติมิตร

SIAM LUBRICANT News...
งานติดตั้ง Metering VSL 2,4,8 KR

หลังจากทำการดูเปลี่ยน U-Cup Seal ตรวจเช็คการทำงานและทำความสะอาด ตาม Terms of​ Reference(TOR)

บริษัท​ สยาม​ ลูบริแคนท์​ จำกัด​ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์​ #SKF​ อย่างเป็นทางการ

ดูแลใส่ใจ​ ประดุจญาติมิตร

Service Grease Pump lincoln เตรียมความพร้อม​ สำหรับไลน์ผลิต​ของลูกค้า

สนใจ​ระบบจ่ายจารบีอัตโนมัติ​ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อ​ 02-7504285-9

บริษัท​ สยาม​ ลูบริแคนท์​ พร้อมให้บริการ

SIAM LUBRICANT News...
Service Grease Pump lincoln เตรียมความพร้อม​ สำหรับไลน์ผลิต​ของลูกค้า

สนใจ​ระบบจ่ายจารบีอัตโนมัติ​ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อ​ 02-7504285-9

บริษัท​ สยาม​ ลูบริแคนท์​ พร้อมให้บริการ

โปรเด็ด​ จัดเต็มรับลมร้อนมาแล้ว….

โปร​1️⃣ ซื้อ​ผลิตภัณฑ์​ Shell ครบ6​ Drums
รับไปเลยเก้าอี้สนาม ไว้นั้งหลบแดดบนเขา ชายทะเล ริมสระ​ น้ำหนักเบา​ เคลื่อนย้ายหลบแดดสะดวก

โปร2️⃣ ซื้อผลิตภัณฑ์​ Shell​ ครบ​ 12​ Drums
รับพัดลม​ Hatari ลมแรงทั่วถึงเปิดร่วมกับแอร์เย็นเร็ว​ ประหยัดไฟ

โปร3️⃣ ซื้อผลิตภัณฑ์​ Shell​ เกรด​ Premium
ครบ​ 2​ Drums รับกล่องลากผ่อนแรง​ กล่องลากแข็งแรงใช้งานได้หลากหลาย

โปร4️⃣ ซื้อผลิตภัณฑ์​ Shell​ เกรด​ Premium ครบ​ 10 Drums
รับไปเลย​ เหยือกกรองน้ำดื่ม​philips แบบพกพา🥤พกพาสะดวก​ ไปได้ทุกที่​ พาไปแคมปิ้งก็ดี🔥​ พาไปพูลวิลล่า🏊‍♂️กับเพื่อนก็ได้ ไม่ต้องซื้อน้ำขวดดื่มอีกต่อไป สนใจติดต่อน้องฝ่ายขายที่ดูแลท่าน​ หรือ​ 02-7504285-9
บริษัท​ สยาม​ ลูบริแคนท์​ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น​ Siam Lubricant – ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่น SHELL อย่างเป็นทางการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

SIAM LUBRICANT News...
โปรเด็ด​ จัดเต็มรับลมร้อนมาแล้ว….

โปร​1️⃣ ซื้อ​ผลิตภัณฑ์​ Shell ครบ6​ Drums
รับไปเลยเก้าอี้สนาม ไว้นั้งหลบแดดบนเขา ชายทะเล ริมสระ​ น้ำหนักเบา​ เคลื่อนย้ายหลบแดดสะดวก

โปร2️⃣ ซื้อผลิตภัณฑ์​ Shell​ ครบ​ 12​ Drums
รับพัดลม​ Hatari ลมแรงทั่วถึงเปิดร่วมกับแอร์เย็นเร็ว​ ประหยัดไฟ

โปร3️⃣ ซื้อผลิตภัณฑ์​ Shell​ เกรด​ Premium
ครบ​ 2​ Drums รับกล่องลากผ่อนแรง​ กล่องลากแข็งแรงใช้งานได้หลากหลาย

โปร4️⃣ ซื้อผลิตภัณฑ์​ Shell​ เกรด​ Premium ครบ​ 10 Drums
รับไปเลย​ เหยือกกรองน้ำดื่ม​philips แบบพกพา🥤พกพาสะดวก​ ไปได้ทุกที่​ พาไปแคมปิ้งก็ดี🔥​ พาไปพูลวิลล่า🏊‍♂️กับเพื่อนก็ได้ ไม่ต้องซื้อน้ำขวดดื่มอีกต่อไป สนใจติดต่อน้องฝ่ายขายที่ดูแลท่าน​ หรือ​ 02-7504285-9
บริษัท​ สยาม​ ลูบริแคนท์​ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น​ Siam Lubricant – ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่น SHELL อย่างเป็นทางการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด